Om Ejendomshuset.dk

Ejendomshuset.dk administrerer andelsboligforeninger, ejerforeninger og udlejningsejendomme. Vi yder også rådgivning til foreninger, der ikke bliver administreret hos os.

Ambitionen:
Ejendomshuset.dk er en moderne ejendomsadministration. Vi lytter, følger udviklingen og hjælper jer med at få en bedre ejendom.

For os må administration ikke bare blive et spørgsmål om, at sørge for at pengene kommer ind, regningerne bliver betalt, og at den årlige generalforsamling bliver afholdt. For os er det mindst lige så vigtigt, at deltage i foreningens udvikling. Administrationen må ikke blive en sovepude, der kører i det samme spor år efter år.

Sammen med bestyrelsen engagerer vi os aktivt i:
– optimering af lån, likviditet og forsikringer
– den langsigtede økonomiske og vedligeholdelsesmæssige planlægning
– afklaring af vanskelige spørgsmål, som f.eks. andelskronepolitik, vurderingsprincip og sikkerhedsstillelse.

Vi kommer tættere på jer end de fleste administratorer – fordi erfaring og ny teknologi giver os bedre tid. Hos os bliver det både lettere og sjovere at være bestyrelse. Samtidigt får I en partner, der aktivt engagerer sig i at udvikle jeres ejendom.